Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Porozumienie o współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Usamodzielnienie – to długotrwały proces wychowawczy, który wprowadza osobę usamodzielnianą do podjęcia samodzielnego, dojrzałego życia i integracji ze środowiskiem lokalnym.
Problemy przede wszystkim dotyczą odnalezienia się naszych podopiecznych na rynku pracy. Od dziś nasza misję wspiera Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Bernadeta Sojka – Jany wspólnie z dyrektorem Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące Maciejem Paziem podpisali oficjalne porozumienie o współpracy, dotyczące m.in. wsparcia w zakresie szeroko rozumianego rynku pracy, w tym aktywizacji zawodowej wychowanków Ośrodka.

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content