Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Wakacyjne zajęcia z pierwszej pomocy

Nieletni Okręgowego Ośrodka Wychowawczego mieli okazję uczestniczyć w wakacyjnych zajęciach z pierwszej pomocy 🚑🆘 Te interaktywne zajęcia zapewniły nieletnim możliwość zdobycia praktycznych umiejętności ratowania życia oraz udzielania pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Poprzez symulacje zdarzeń nieletni nauczyli się jak reagować w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca czy innych przypadków medycznych.
Zajęcia z pierwszej pomocy nie tylko rozwijają u naszych podopiecznych umiejętności związane z pierwszą pomocą, ale także wzmacniają ich pewność siebie, empatię oraz zdolność do szybkiego reagowania i podejmowania decyzji w trudnych i nagłych sytuacjach.
Zaangażowanie nieletnich na zajęciach nie tylko przyniosło korzyści w sferze praktycznej, ale także przyczyniło się do rozbudzenia pozytywnego podejścia do niesienia pomocy oraz zwiększyło ich świadomość jak ważne jest reagowanie w sytuacjach awaryjnych.
To wyjątkowa nauka na przyszłość, która kształtuje odpowiedzialnych i świadomych obywateli już od najmłodszych lat

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content