Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Wizyta w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach

🏫Wizyta w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach🏫
↗️ W ramach naszych działań jako Okręgowy Ośrodek Wychowawczy mieliśmy możliwość zapoznania się z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach i jego działalnością.
↗️ Ta wizyta pozwoliła lepiej zrozumieć wyzwania, z jakimi borykają się dzieci niewidome oraz docenić zaangażowanie i wysiłek personelu ośrodka w ich wsparcie i edukację🫶
↗️ Takie spotkania są inspirującym doświadczeniem, które skłaniają i motywują do dalszego angażowania się w pomoc osobom potrzebującym🙏

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content