Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Przetarg – wrzesień 2020 – Zmiana terminu składania ofert!!!

„Naprawa elewacji budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich

w Pszczynie – Łące

43 – 200 Pszczyna ul. Zdrojowa 64 – etap VIa, VII”

nr sprawy DGR 2/R/2020

 

Uwaga !!!

1. Zmiana terminu składania ofert

2. Nowa dokumentacja:

– OGŁOSZENIE

– SPECYFIAKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWNIENIA

– ZAŁĄCZNIKI nr 1-10

– ZAŁĄCZNIK 7

      # ETAP VII

      # DODATKOWE INFORMACJE  (opis, detale projektowe, elewacje, lokalizacja, wizualizacje, technologia, SKAŁA)

(wszystkie załączniki i informacje zostały umieszczone w poniedziałek 5.10.2020)


 – OGŁOSZENIE

– SPECYFIAKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWNIENIA

– ZAŁĄCZNIKI nr 1-10

– ZAŁĄCZNIK 7

       # ETAP VI   (UWAGA!!!  Dokumentacja techniczna dotyczy tylko etapu VIa)

      # ETAP VII

      # DODATKOWE INFORMACJE  (opis, detale projektowe, elewacje, lokalizacja, wizualizacje, technologia, SKAŁA)

– UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content