Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Psychoterapia indywidualna

Zespół Diagnostyczny i Diagnostyczno – Korekcyjny prowadzi indywidualną psychoterapię w nurcie behawioralno – poznawczym.

W zespołach pracują psycholodzy i pedagog realizujący program czteroletnich studiów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach pt. „Szkoła Psychoterapii Behawioralno – Poznawczej”. Program studiów dostosowany jest do standardów szkolenia European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, uzyskał rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, uwzględnia także założenia MZiOS dotyczące specjalizacji w psychoterapii.

U podstaw terapii behawioralno – poznawczej leży założenie, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego (błędnego, rodzącego cierpienie) sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju i zachowania.

Terapeuta posługuje się w pracy różnymi technikami CBT, do których należą między innymi: dialog sokratejski, zapis myśli, zadania domowe, ekspozycja, przeformułowanie poznawcze. Prowadzenie indywidualnej pracy z wykorzystaniem metod i technik terapii behawioralno – poznawczej pozwala na poszerzenie stosowanych w naszej placówce metod pracy z młodzieżą o kolejną rekomendowaną i zalecaną metodę pracy terapeutycznej.

 

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content