Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Serce dla Filipka

Wychowankowie zakładu bardzo chętnie włączyli się w akcję pomocy dla Filipka chorującego na SMA i wykonali na warsztatach szkolnych fatastyczne kolejne serce na nakrętki, wykorzystując swoje umiejętności praktyczne.

Ogromne słowa uznania dla wychowanków za wkład pracy oraz podziekowania dla nauczycieli Dariusza Witczaka i Grzegorza Moli za pomoc w realizacji serca, które na ręce Przewodniczącego Osiedla Piastów Kamila Widłoka i Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobol przekazał w imieniu wychowanków Maciej Paź kierownik internatu, dziękujemy.

Inicjatywę zauważyły lokalne media, które prezentują akcję na swoich stronach pless.pl oraz osiedle Piastów gdzie stanęło srce.
https://www.pless.pl/wiadomosci/68330-serce-na-nakretki-dla-filipka-cholewy-stanelo-na-osiedlu-piastow-jankowice-pszczyna

http://piastow.pszczyna.pl/?p=3058

Marek Szklorz

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content