Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Służymy pomocą – Warto pomagać!!!

Warsztaty szkolne ZPiSdN Pszczyna- Łąka

Bardzo dobra współpraca Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie –Łące ze środowiskiem otwartym jako przykład dobrej praktyki zaowocowała kolejną cenną inicjatywą wychowanków i nauczycieli zawodu.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli zawodu i wychowanków na warsztatach szkolnych powstało kolejne serce na nakrętki dla Filipka chorującego na SMA.

Lokalne środowisko bardzo pozytywnie i z uznaniem wyrażają się o naszej placówce i podejmowanych przez chłopców i nauczycieli działaniach innowacyjnych, wolontaryjnych stwaiwajac naszą placówkę jako wzór dla innych.

Pozwoliłem sobie zaprezentować Państwu artykuły, które pojawiły się w mediach, w ostatnim okresie, a które znakomicie oddają charakter naszych działań z wychowankami.

Z poważaniem

Marek Szklorz

https://www.pless.pl/wiadomosci/66957-serce-na-nakretki-w-lace-wykonali-je-podopieczni-poprawczaka-laka

https://www.facebook.com/115668786973984/posts/190663626141166/

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content