Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Spotkanie Opłatkowe 2017

We wtorkowy wieczór 19 grudnia 2017 roku, w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie miało miejsce spotkanie opłatkowe z udziałem wychowanków, pracowników placówki oraz zaproszonych gości.

Gościliśmy Księdza Biskupa Marka Szkudło – biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej, Starostę powiatu pszczyńskiego Pana Pawła Sadzę, Burmistrza Miasta Pszczyny Pana Dariusza Skrobola, Księdza Proboszcza Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i MB Częstochowskiej księdza Marka Brewko. Mieliśmy również zaszczyt gościć aktorów czechowickiego teatru muzycznego „Movimento” pod przewodnictwem Pani Barbary Bielaczyc.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor placówki Pan Andrzej Kegel. On też czuwał nad przebiegiem całego wydarzenia.

Następnie wychowankowie wprowadzili nas w nastrój wigilijnej wieczerzy, gdy na tle zbudowanej przez siebie scenografii, przedstawili program słowno – muzyczny. Został on ubogacony pięknym śpiewem wykonawców zespołu „Movimento”.

Po przedstawieniu zaproszeni goście zabrali głos. Na uwagę zasługuje również fakt, że ksiądz Biskup Marek podarował nieletnim i wychowankom placówki „Światło z Betlejem” przywiezione przez harcerzy z Ziemi Świętej.

W dalszej części spotkania ks. Biskup Marek Szkudło poświęcił opłatki i wszyscy odmówili modlitwę, po czym złożyli sobie życzenia i usiedli do wigilijnej wieczerzy.

Spotkanie przebiegło w życzliwej atmosferze i zostało zakończone błogosławieństwem udzielonym przez Księdza Biskupa Marka Szkudło.

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content