Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Warsztaty Szkolne – rewelacyjne wyniki szkolenia w 2019r.

Szkolenie branżowe na warsztatach szkolnych w ZPiSdN Pszczyna – Łąka potwierdziło spełnienie najwyższych standardów szkolnictwa  zawodowego. Przekłada się to w wynikach OKE egzaminów zewnętrznych potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych MG20 przez naszych uczniów. Ponadto uczniowie zdobyli również tytuł czeladnika w zawodzie stolarz.

Wysoką jakoś szkolenia na naszych warsztatach docenił także Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, który po raz kolejny przyznał nam atest na szkolenie spawaczy w naszej spawalni. Dzięki temu mogliśmy przeprowadzić kolejną już edycję kursu spawacza.

Dziękuję nauczycielom zawodu, konserwatorom oraz wychowankom za ogromny wkład w modernizację warsztatów, oraz za wysoką jakoś szkolenia zawodowego.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE ŚLUSARZ MG.20

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:                    

ILOŚĆ UCZNIÓW ZDAJACYCH: 12  

Z OCENĄ POZYTYWNĄ: 12             

z poważaniem

kierownik Marek Szklorz

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content