Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Obóz żeglarski szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich

Wychowankowie Okręgowego Ośrodka Wychowawczego mieli możliwość wzięcia udziału w obozie żeglarskim szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich, w ramach wychowawczo – terapeutycznego programu autorskiego „Wiatr w żagle”.
Obóz żeglarski na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich był nie tylko dla wychowanków doskonałą okazją do nauki żeglarstwa, ale także do rozwoju charakteru i wzmacniania wiary w siebie i we własne możliwości.

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content