Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Informacje ogólne

Informacje o placówce

Z dniem 01 września 2022r. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie – Łące zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2022r. został przekształcony na Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące.

Organizacja placówki

Strukturę organizacyjną placówki określają przepisy §15, §16, §32, §34 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 31.08.2022r w sprawie funkcjonowania Okręgowych  Ośrodków Wychowawczych, Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich (t.j.Dz.U. z 2017r. poz. 487).

Podległość służbową w OOW w Pszczynie  Łące przedstawia graficznie poniższy diagram.

organizacja
Informacje o nadzorze nad placówką

Nadzór zwierzchni nad Okręgowymi Ośrodkami Wychowawczymi sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 340, ust. 1 i 2  z dnia 09 czerwca 2022r. ustawy o wspieraniu i resocjalizacji  nieletnich (Dz.U. z 2022r. poz.1700). 

Nadzór pedagogiczny  nad okręgowymi ośrodkami wychowawczym sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082, z późn. zm.).

Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących, na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082, z późn. zm.), sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Bielsku Białej.

Dzięki współpracy z Sądem Okręgowym w Katowicach w OOW odbyło się szkolenie dla pracowników "Kierowanie i realizacja zadań obronnych w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym na wypadek mobilizacji lub wojny oraz na wypadek wystąpienia zagrożeń terrorystycznych".

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content