Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Opieka duszpasterska

W Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Pszczynie Łące opieką duszpasterską są objęci wszyscy nieletni. Głównym zadaniem duszpasterstwa jest wspieranie oddziaływań resocjalizacyjnych w celu kształtowania właściwych postaw nieletnich i budowania prawidłowego świata wartości. Odbywa się to przez sprawowanie sakramentów świętych, katechizację i organizowanie życia religijnego zgodnie z kalendarzem liturgicznym (uroczystości, święta itd.).

Opiekę duszpasterską sprawuje ksiądz kapelan, który współpracuje z wszystkimi pracownikami placówki. Ksiądz kapelan sprawuje w każdą niedzielę Mszę św. dla wszystkich w kaplicy. Udziela także nieletnim sakramentów świętych, corocznie przygotowuje sakrament bierzmowania z Biskupem Diecezjalnym, uczestniczy w organizacji spotkania opłatkowego z Biskupem Diecezjalnym i sprawuje opiekę i nadzór nad uczniami w czasie lekcji w szkole i podczas zajęć katechezy w internacie.

Głównym ośrodkiem opieki duszpasterskiej jest wspomniana Kaplica pod wezwaniem św. Jana Bosko, w której stałe, od 2003 roku, za zezwoleniem Biskupa Diecezjalnego, przechowywany jest Najświętszy Sakrament.

Artykuły dotyczące opieki duszpasterskiej

13 grudnia 2022r. nasz ośrodek poświęcił Abp koadiutor Adrian Galbas.

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content