Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Kursy

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące, w ramach swojej działalności, pomaga nieletnim w procesie usamodzielnienia. Na podstawie tworzonego programu adaptacyjnego, podejmuje się działania, które mają na celu przystosowanie nieletniego do funkcjonowania w społeczeństwie, w tym zawiera się  informacje m.in. o możliwościach poruszania się po rynku pracy.

Aby zrealizować te działania, Ośrodek każdego roku przy współpracy różnych instytucji (Powiatowy Urząd Pracy, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, inne) organizuje dla podopiecznych szkolenia z aktywizacji zawodowej, gdzie nieletni zdobywają umiejętności wejścia i zaprezentowania się na rynku pracy.  Organizowane są również kursy zawodowe o różnej tematyce, czy to wykończenie wnętrz (malarz, tapeciarz itp.), gastronomiczne i inne. Z każdego przedsięwzięcia, nieletni otrzymują stosowne certyfikaty lub zaświadczenia.

Kursy 2021/2022

W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Pszczynie Łące zrealizowane zostały trzy szkolenia zawodowe.

Pierwsze z nich, to cieszące się w każdej edycji kursów szkolenie z zakresu kucharstwa – „Kucharz małej gastronomii”. Ten kurs pozwala na nabycie umiejętności związanych z podstawami sztuki kulinarnej i wykonywania prostych, zazwyczaj tradycyjnych potraw. Nie zabrakło w nim jednak miejsca na wykonanie włoskiej pizzy, czy wymyślnych wyrobów cukierniczych i piekarniczych.

Drugie szkolenie to kurs stolarza. Udział w tym szkoleniu deklarują zawsze wychowankowie, którzy planują w swoim życiu zawodowym wykorzystać umiejętności i wiedzę zdobytą w jego trakcie. Tak też było i tym razem. Potwierdza to fakt, że jeden z jego absolwentów, przebywający obecnie na urlopie w domu rodzinnym i oczekujący na warunkowe zwolnienie, podjął pracę zawodową w firmie z branży stolarskiej, z siedzibą w Jaworznie.

Trzecie szkolenie miało za cel zapoznać wychowanków z podstawowymi pracami stosowanymi w wykończeniu wnętrz. „Malarz tapeciarz z elementami dekoratorstwa wnętrz”, bo taką oficjalną nazwę nosiło to szkolenie, to jeden z najbardziej pożądanych kursów jakie odbywają się w naszej placówce. Młodzież jest nim zainteresowana z uwagi na to, że duża część z nich, wiąże nadzieje zawodowe z zawodami budowlanymi. W ramach ostatniego szkolenia młodzież biorąca w nim udział, przygotowała pomieszczenie magazynowe, do pełnienia roli biurowej.

Szkolenie z zakresu wykończenia wnętrz, realizowane było przez Wyższą Szkołę Humanitas, lidera projektu „Kierunek Praca 4.0. Subregion Centralny” oraz partnera projektu firmę „PRO INWEST” i finansowane było również ze środków Unii Europejskiej.

Artykuły dotyczące kursów

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content