Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Kursy

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące, w ramach swojej działalności, pomaga nieletnim w procesie usamodzielnienia. Na podstawie tworzonego programu adaptacyjnego, podejmuje się działania, które mają na celu przystosowanie nieletniego do funkcjonowania w społeczeństwie, w tym zawiera się  informacje m.in. o możliwościach poruszania się po rynku pracy.

Aby zrealizować te działania, Ośrodek każdego roku przy współpracy różnych instytucji (Powiatowy Urząd Pracy, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, inne) organizuje dla podopiecznych szkolenia z aktywizacji zawodowej oraz kursy zawodowe o różnej tematyce, czy to wykończenie wnętrz (malarz, tapeciarz itp.), gastronomiczne i inne. Z każdego przedsięwzięcia, nieletni otrzymują stosowne certyfikaty lub zaświadczenia.

Kursy 2023

Aktywizacja zawodowa

W 2023 r. zorganizowano dla podopiecznych OOW dwa szkolenia z aktywizacji zawodowej. Pierwsze szkolenie zorganizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pszczynie, które miało na celu przygotowanie młodych osób do poruszania się po rynku pracy. Szkolenie pokazało jak przygotować się do kontaktu z potencjalnymi pracodawcami oraz zaprezentować swoje kwalifikacje i umiejętności. Na szkoleniu tworzono bilans swoich umiejętności, przykładowe dokumenty aplikacyjne oraz poznawano możliwości poszukiwania ofert pracy, a także tajniki zaprezentowania swojej osoby na rozmowie kwalifikacyjnej.

Kolejne szkolenie aktywizacyjne poprowadzili doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy, przy współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego z Woli oraz udziale przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Pszczynie, a także wsparciu Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie. Oprócz zagadnień teoretycznych, przedstawiciele Urzędu Pracy zachęcili młodzież do integracyjnych ćwiczeń. Nieletni uczestniczyli w treningu umiejętności społecznych, który miał na celu wypracowanie właściwych zachowań funkcjonowania społecznego i pracy w zespole.

Kształcenie zawodowe

2023 rok dał możliwość uczestniczenia nieletnich w trzech szkoleniach zawodowych.

  1. Kurs technologa robót wykończeniowych – malarz/tapeciarz

Kurs z zakresu prac budowlano-wykończeniowych daje kwalifikacje nie tylko przy poszukiwaniu pracy w sferze budowalnej, ale również zapewnia umiejętności przydatne w życiu codziennym dla młodych mężczyzn. Kurs zapewnił wiedzę z zakresu znajomości materiałów, maszyn i urządzeń oraz sporządzanej dokumentacji z zakresu prawa budowlanego, ale przede wszystkim nieletni aktywnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych, ucząc się różnych technik przygotowania powierzchni, a następnie jej malowania, tapetowania.

          2. Kurs cukiernika

Z uwagi na rosnące zainteresowanie naszych podopiecznych szeroko pojętą gastronomią, w 2023 roku zdecydowano się na ciekawy kurs cukiernika.

W ramach teoretycznych zajęć, nieletni przyswajali tajniki cukiernictwa, zdobyli wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku cukiernika, jak również poznali właściwości surowców i materiałów używanych w cukiernictwie. Co najważniejsze, mogli czynnie uczestniczyć w zajęciach praktycznych, które obejmowały sztukę wypieków, przygotowywania różnorodnych ciast, ciasteczek oraz deserów, rozwijając swoją wyobraźnię i kreatywność. Dodatkowo, nieletni zdobyli umiejętności artystycznego dekorowania tortów, co poszerzyło ich horyzonty
i wzbogaciło ich precyzję.

             3. Kurs opiekuna osoby starszej (z modułem I pomocy)

W Okręgowym Ośrodku Wychowawczym nieletni wzięli udział w inspirującym kursie na opiekuna osoby starszej z modułem Pierwszej Pomocy.

Podczas tego profesjonalnego kursu, nieletni zdobyli nie tylko wartościową wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności związane z opieką nad osobami starszymi.

Zajmując się tematami dotyczącymi żywienia osób starszych i przewlekle chorych, uczestnicy kursu uzyskali istotne informacje dotyczące specyfiki diety, potrzeb żywieniowych oraz wpływu odpowiedniego odżywiania na zdrowie osób starszych.

Kurs koncentrował się także na zagadnieniach w zakresie zapobiegania odleżyn i innych powikłań związanych z długotrwałym leżeniem, podkreślając znaczenie aktywizacji osób starszych i chorych. Nieletni doskonalili również umiejętności z zakresu opieki, pielęgnacji oraz zdobywali wiedzę na temat typowych zachowań osób dotkniętych demencją czy chorobami takimi jak Parkinson, Alzheimer oraz cukrzyca.

Kursy 2021/2022

W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Pszczynie Łące zrealizowane zostały trzy szkolenia zawodowe.

Pierwsze z nich, to cieszące się w każdej edycji kursów szkolenie z zakresu kucharstwa – „Kucharz małej gastronomii”. Ten kurs pozwala na nabycie umiejętności związanych z podstawami sztuki kulinarnej i wykonywania prostych, zazwyczaj tradycyjnych potraw. Nie zabrakło w nim jednak miejsca na wykonanie włoskiej pizzy, czy wymyślnych wyrobów cukierniczych i piekarniczych.

 

Drugie szkolenie to kurs stolarza. Udział w tym szkoleniu deklarują zawsze wychowankowie, którzy planują w swoim życiu zawodowym wykorzystać umiejętności i wiedzę zdobytą w jego trakcie. Tak też było i tym razem. Potwierdza to fakt, że jeden z jego absolwentów, przebywający obecnie na urlopie w domu rodzinnym i oczekujący na warunkowe zwolnienie, podjął pracę zawodową w firmie z branży stolarskiej, z siedzibą w Jaworznie.

Trzecie szkolenie miało za cel zapoznać wychowanków z podstawowymi pracami stosowanymi w wykończeniu wnętrz. „Malarz tapeciarz z elementami dekoratorstwa wnętrz”, bo taką oficjalną nazwę nosiło to szkolenie, to jeden z najbardziej pożądanych kursów jakie odbywają się w naszej placówce. Młodzież jest nim zainteresowana z uwagi na to, że duża część z nich, wiąże nadzieje zawodowe z zawodami budowlanymi. W ramach ostatniego szkolenia młodzież biorąca w nim udział, przygotowała pomieszczenie magazynowe, do pełnienia roli biurowej.

Szkolenie z zakresu wykończenia wnętrz, realizowane było przez Wyższą Szkołę Humanitas, lidera projektu „Kierunek Praca 4.0. Subregion Centralny” oraz partnera projektu firmę „PRO INWEST” i finansowane było również ze środków Unii Europejskiej.

Artykuły dotyczące kursów

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content