Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Koła zainteresowań

Koła zainteresowań w roku szkolnym 2023/2024

Koło artystyczne – koło to powstało w związku z rozwijającymi się potrzebami nieletnich. Podopieczni pod opieką doświadczonego wychowawcy mogą rozwijać zwoje zdolności zarówno manualne jak i spełniać się w przygotowaniach pokazów, występów czy świąt zawartych w kalendarium. Dzięki tej formie zajęć często młodzież odkrywa własne talenty manualne oraz uwrażliwia się na piękno artystyczne.

Koło sportowo – rekreacyjne – powstało na bazie bogatego zaplecza sportowego, jak i posiadania przez kadrę odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia tej formy zajęć. Wychowanie i resocjalizacja w warunkach środowiska otwartego połączona ze sportem i rekreacją przynosi wiele korzyści rozwojowych  dla podopiecznych. Opiekunem koła jest doświadczony wychowawca posiadający odpowiednie predyspozycje i kwalifikacje do prowadzenia tej formy zajęć.

Koło żeglarskie –   Domeną Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące jest organizowanie rejsów żeglarskich oraz wszelkiego rodzaju zajęć z podopiecznymi na wodzie z wykorzystaniem bezpiecznego i profesjonalnego sprzętu. Przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne pasjonatów tej formy resocjalizacji pozwala pływać po różnych akwenach wodnych.

Koło ogrodnicze – Obszar na którym usytuowany jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące otoczony jest zielenią o która dbają podopieczni pod okiem doświadczonego w tej materii wychowawcy. Zajęcia organizowane są cały czas i obejmują zarówno teren wewnątrz budynku jak i rośliny w środku ośrodka.

Koło muzyczne –  Oferta ośrodka skierowana do młodzieży posiada w swoim zapleczu mini studio, zaplecze instrumentów klawiszowych i sprzęt elektroniczny do tworzenia muzyki. Nad prowadzeniem muzycznym nieletnich czuwa doświadczony wychowawca pomagając im kroczyć ścieżką muzyki. Wspólnie przygotowują oprawę muzyczną organizowanych imprez, pikników i spotkań w ośrodku. 

PRACOWNIE:

  • PRACOWNIA PIROGRAFICZNO – CERAMICZNA – podopieczni mogą wykonywać prace w sposób twórczy lub odtwórczy. Rozwijają zdolności manulane i poszerzają zdolności artystyczne.
  • PRACOWNIA MUZYCZNA – Chętni mogą popróbować swoich sił w nauce gry na instrumentach takich jak np.: gitara czy organy.
  • PRACOWNIA MODELARSKA –  W czasie zajęć wykonuje się składanie i klejenie modeli zarówno plastykowych, jak i papierowych.

Artykuły dotyczące kół zainteresowań

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content