Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Spotkanie z przedstawicielami WCR Tychy

☦️ BÓG HONOR🎖️ OJCZYZNA 🇵🇱
Zapewne w czasach, gdy hasło „Bóg, honor, ojczyzna” powstawało, jego sens był o wiele głębszy. Czasy były ciężkie, wróg stał u granic, należało bronić zarówno wiary, jak i ojczyzny. A jeśli umrzeć to tylko z honorem. Jednak czy te wartości z punktu widzenia polskiego społeczeństwa nadal są takie same ?
W minionym tygodniu spotkaliśmy się z 🪖🫡🎖️ przedstawicielami WCR Tychy , omawialiśmy plan współpracy Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Tychach.
Nieletni podczas prezentacji mieli okazję poznać struktury Wojska Polskiego, możliwości podjęcia służby, szkolenia. Zapoznali się również z indywidualnym wyposażeniem żołnierza.
↗️Często zadajemy sobie pytanie, jak uczyć młode pokolenie patriotyzmu,w jaki sposób? Głównymi celami wychowania patriotycznego są:👨‍🏫🏫🎓 kształtowanie
więzi z krajem ojczystym🇵🇱🇵🇱 i świadomości obywatelskiej, rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego, kształtowanie szacunku dla własnego państwa. Patriotyzm, jako pewien stan pozytywnego nastawienia wobec ojczyzny i jej problemów, powinien być wartością leżącą u podstaw pracy wychowawczej nie tylko nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie czy polonistów, ale też nauczycieli wychowawców. Wychowanie patriotyczne jest procesem ciągłym. Nauczyciel wychowawca zadania wychowania patriotycznego powinien analizować na tle wszystkich elementów wchodzących w skład tego procesu: rodziny, szkoły, organizacji społecznych, w tym młodzieżowych, państwa, Kościoła i najbliższego otoczenia wychowanków. W dzisiejszych czasach, w dobie globalizacji, zjednoczonej Europy jest bardzo ważne, aby nie utracić patriotycznych wartości.

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content