Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA W OKRĘGOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W PSZCZYNIE ŁĄCE

🎓KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA W OKRĘGOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W PSZCZYNIE ŁĄCE🎓
↗️ Dzięki międzyinstytucjonalnej współpracy Dyrektora Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące Macieja Paź w dniu 15 listopada 2023 r. odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt: „WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA SĄDÓW, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH NIELETNICH W PROFILAKTYCE SPOŁECZNEGO NIEDOSTOSOWANIA – DOBRE PRAKTYKI OKRĘGOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W PSZCZYNIE ŁĄCE”.
Konferencję uroczyście otworzył SSR Artur Kot – Prezes Sąd Rejonowy w Pszczynie, podkreślając kluczową rolę Sądu we współpracy z instytucjami wspierającymi nieletnich. Udział w konferencji wziął również Dariusz Skrobol – burmistrz Pszczyny, którego obecność podkreśliła codzienne zaangażowanie we wspieraniu naszej młodzieży.
↗️📈 Prezentacje wartościowych prelekcji dostarczyli dr. hab. Justyna Kusztal – wykładowca akademicki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Maciej Paź Dyrektor Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące , Wiceprezes SSR Izabela Kuczera-Fatyga z Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach, Kurator Okręgowy Agnieszka Bogusz z Sąd Okręgowy w Krakowie, dr psychologii Justyna Tulaja z Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie oraz Dyrektor Bernadeta Sojka-Jany z Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie.
↗️ Udział w konferencji wzięli także przedstawiciele Powiatu Pszczyńskiego Powiat Pszczyński wspierający działalność naszego ośrodka od powstania Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące między innymi Pan Damian Cieszewski – Wicestarosta Powiatu Pszczyńskiego, przedstawiciele Urzędu Miasta w Pszczynie Moja Pszczyna – Wydział Oświaty i Wydział Polityki Społecznej, Sędziowie, Kuratorzy, Pracownicy Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów, Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej, przedstawiciele Szkół i Placówek Oświatowych oraz Ochotniczego Hufca Pracy i Policyjnej Izby Dziecka oraz Stowarzyszenie Pszczyńskich Przedsiębiorców.
↗️ Podczas konferencji główne zagadnienia dotyczyły przede wszystkim troski o młode pokolenie.
🎓➡️ Poruszono kwestie związane z orzekaniem i środkami wychowawczymi, resocjalizacją, różnorodnymi systemami wychowawczymi, współpracą między szkołami a rodzicami, skuteczną komunikacją, poszukiwaniem zasobów wspierających nieletnich oraz integrowaniem ich na rynku pracy i przeciwdziałaniem społecznemu niedostosowaniu.
↗️ Konferencja stanowiła owocne forum wymiany doświadczeń i inspirujących dyskusji, umożliwiając uczestnikom zdobycie cennych spostrzeżeń w obszarze pracy z nieletnimi oraz współpracy międzyinstytucjonalnej. Była to również okazja do skonfrontowania praktyk i poszerzenia perspektyw na temat wyzwań, z jakimi stykają się instytucje zajmujące się wychowaniem, resocjalizacją i edukacją młodego pokolenia🎓
Wydarzenie wspierane przez Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie z udziałem środków UE

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content