Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

NARADA SZKOLENIOWA W OKRĘGOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W PSZCZYNIE ŁĄCE

📈NARADA SZKOLENIOWA W OKRĘGOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W PSZCZYNIE ŁĄCE📈
↗️ W dniu 29 lutego 2024 r. w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym odbyła się narada szkoleniowa pt.: „Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem”.
↗️ Celem narady było omówienie standardów ochrony dzieci oraz ich praktycznej implementacji w różnych obszarach działalności, uwzględniając najnowsze zmiany prawne. 📄
↗️ Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tzw. Ustawa Kamilka, weszła w życie 15 lutego 2024r. Tym samym zaczęły obowiązywać przepisy nakładające obowiązek wprowadzenia w terminie 6 miesięcy standardów ochrony małoletnich w instytucjach.
W naradzie uczestnicy mieli możliwość właściwego zapoznania się z nowymi rozwiązaniami prawnymi.
↗️ W wydarzeniu udział wzięli eksperci i praktycy z różnych dziedzin, którzy dostarczyli wartościowych prelekcji, m.in.
– dr Piotr Bogacki – Dyrektor Zespołu ds. Przestępczości Wobec Dzieci w Biurze Rzecznika Praw Dziecka Pani RPD Monika Horna-Cieślak
– SSR Agnieszka Matysek – Główna Specjalistka w Zespole ds. Pomocy Pokrzywdzonym w Ministerstwo Sprawiedliwości
– radca prawny Olga Trocha, UNICEF
– Urszula Kubicka-Kraszyńska – Ekspert w zakresie standardów ochrony dzieci z Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
– Kurator Okręgowy Agnieszka Bogusz z Sąd Okręgowy w Krakowie
– mgr Maciej Paź – Dyrektor Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące
– Pani Karolina Kaliska – Skrabania – wizytator, przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bielsku – Białej
– SSR Sławomir Zając – Wydział III Rodzinny i Nieletnich z Sądu Rejonowego w Pszczynie
– insp. mgr Grzegorz Bonalski – Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie
↗️ Udział w naradzie wzięli także przedstawiciele Powiatu Pszczyńskiego Powiat Pszczyński między innymi Pan Damian Cieszewski – Wicestarosta Pszczyński wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty- Panią Krystyną Świerkot-Żmij, a także przedstawiciele Urzędu Miasta w Pszczynie Moja Pszczyna – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Zofia Masny-Klimczak oraz Kierownicy Ośrodków Kuratorskich, przedstawiciele Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych oraz Dyrektorzy lokalnych szkół.
↗️📈 Eksperci z różnych dziedzin przedstawili najważniejsze aspekty dotyczące ochrony małoletnich oraz przedstawili praktyczne wskazówki dotyczące wprowadzenia i egzekwowania tych standardów. Niezwykle istotne było także omówienie najnowszych zmian prawnych mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony dzieci przed wszelkimi formami krzywdzenia.
↗️ Wszyscy uczestnicy podkreślili konieczność działań na rzecz tworzenia i wprowadzenia w życie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem we wszystkich środowiskach, w których one przebywają.
↗️ Dzięki owocnej dyskusji oraz wymianie doświadczeń, narada ta stanowiła istotny krok w kierunku budowania bezpiecznego środowiska dla najmłodszych.

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content