Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Nasi podopieczni mają okazję do zdobywania niezwykle cennych umiejętności praktycznych na kierunkach stolarz i ślusarz.

W ramach praktycznej nauki zawodu na kierunkach stolarz i ślusarz, prowadzonych w Szkole Branżowej I Stopnia w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w
Pszczynie Łące nasi podopieczni mają okazję do zdobywania niezwykle cennych umiejętności praktycznych związanych z tymi zawodami😊 Szkoła Branżowa I Stopnia skupia się na przekazywaniu nieletnim nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim umiejętności praktycznych, które są nieodzowne w zawodach stolarza i ślusarza👌
W kontekście współpracy pomiędzy➡️➡️ Okręgowym Ośrodkiem Wychowawczym w Pszczynie Łące a Szpital Joannitas w Pszczynie nieletni mieli doskonałą okazję do praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności zawodowych👌 Ich głównym zadaniem było przeprowadzenie renowacji ławek i krzeseł🔧🪑, które zostaną przekazane do szpitalnej izby przyjęć, służące pacjentom oczekującym na swoją kolej do leczenia😊
Podczas prac renowacyjnych, podopieczni mieli okazję zdobyć różnorodne cenne umiejętności👌😊
Przede wszystkim poprzez proces demontażu, czyszczenia czy malowania, nieletni doskonalili swoje zdolności w obszarze pracy z narzędziami🔧🔨
Dodatkowo praca nad renowacją wymagała od nieletnich odpowiedzialności i zaangażowania😊👌co kształtowało ich samodyscyplinę i poczucie zaangażowania w wykonywane obowiązki.
Jednak niewątpliwym ważnym aspektem tego zajęcia była praca zespołowa, która wymagała współpracy i efektywnej komunikacji między nieletnimi💪🤝👏. To doświadczenie pomogło młodzieży rozwijać umiejętności interpersonalne i zrozumienie wartości pracy zespołowej😍
Wszystkie te aspekty przyczyniły się do rozwoju naszych nieletnich zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym🤗 Zyskali pewność siebie i poczucie własnej wartości, obserwując efekty swojej pracy💪👌
Warto podkreślić, że to zadanie miało także wymiar społeczny. Praca nad renowacją ławek i krzeseł dla izby przyjęć szpitala przyczyniła się do poprawy komfortu pacjentów, co wpłynęło na ich dobre samopoczucie. Dodatkowo u nieletnich kształtowały się wartości takie jak empatia, odpowiedzialność społeczna i wspieranie innych❤️🫶
Współpraca i pomoc innym to integralna część tego doświadczenia, kształtując naszych podopiecznych jako odpowiedzialnych i empatycznych obywateli🤝😊❤️

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content