Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Nieletni Okręgowego Ośrodka Wychowawczego z wizytą w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej

Nieletni naszego Okręgowego Ośrodka Wychowawczego udali się w inspirującą podróż duchową do Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej✝️🙏⛪️ gdzie brali udział w trzydniowych rekolekcjach dla mężczyzn, których hasłem było „Powołany do Zwycięstwa”.
Podczas tych wyjątkowych dni nasi nieletni mieli okazję do głębokiego wewnętrznego rozważania i refleksji🫶😊
Przeżywając te dni w duchu modlitwy i wspólnoty, odkrywali swoje wewnętrzne siły, rozwijali zdolności międzyludzkiego porozumienia oraz zrozumienie dla innych👌🤝❤️
Głównym celem rekolekcji było ukierunkowanie naszych nieletnich na drogę duchowego wzrostu i kształtowaniu wartości, takich jak: pokora, miłość, i szacunek wobec drugiego człowieka🤝❤️✝️

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content