Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy odwiedził Profesor dr hab. Marek Konopczyński – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Nieletnich.

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy odwiedził Profesor dr hab. Marek Konopczyński – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Nieletnich.
↗️ Wizyta ta miała na celu bliższe zapoznanie się z ofertą resocjalizacyjną ośrodka oraz symboliczne wręczenie nieletnim w imieniu Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara plecaków sfinansowanych z Funduszu Sprawiedliwości.
↗️ Podczas spotkania, Profesor Konopczyński wraz z Dyrektorem Maciejem Paź omówili kluczowe kwestie mające na celu poprawę funkcjonowania Okręgowego Ośrodka Wychowawczego oraz podniesienie standardów resocjalizacji w placówce w odniesieniu do Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content