Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Święto Odzyskania Niepodległości

We wtorek 15 sierpnia 2022, z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, z pomocą Agencji Widowisk Historycznych ARKONA z Torunia, zorganizowano dla młodzieży naszego ośrodka, żywą lekcję historii pt: „Polskie drogi do niepodległości”.

Rekonstruktorzy w bardzo oryginalny, ciekawy i zaprawiony sporą dawką humoru sposób pokazali oraz omówili sytuację powstającej Polski w czasie I wojny światowej oraz tuż po niej. Omówili najważniejsze postacie okresu i ich wkład w polską niepodległość.

Młodzież była wciągana w interakcje z aktorami, ubierana w mundury tak zaborców jak i hallerczyków czy też legionowe. Chłopcy zapoznali się z używaną w tym czasie bronią i wyposażeniem żołnierzy (repliki), chętnie brali udział w przedstawieniu.

Widowisko, przez swój patriotyczny charakter, przyczyniło się do kształtowania pozytywnych postaw, refleksji nad wagą wolności oraz poświęceń całych pokoleń dla dobra i niezależności Polski.

Wszystkim zaangażowanym osobom – dyrekcji ośrodka, wychowawcom i nauczycielom dziękujemy za zorganizowanie, udostępnienie pomieszczeń i finansowanie widowiska.

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content