Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

W Okręgowym Ośrodku Wychowawczym z pełnym zapałem nieletni włączyli się w obchody Święta Niepodległości.

W Okręgowym Ośrodku Wychowawczym z pełnym zapałem nieletni włączyli się w obchody 🇵🇱🇵🇱Święta Niepodległości🇵🇱🇵🇱
Z zaangażowaniem prezentowali wybrane przez siebie patriotyczne wiersze. W ten sposób każdy wiersz stał się nie tylko słowem na papierze, ale również wyrazem uczuć, myśli i przekonań, które łączą nas jako społeczność😊🇵🇱🤝
↗️Podczas tych uroczystości podopieczni nie tylko recytowali wiersze, ale także aktywnie uczestniczyli w dyskusjach i rozmowach na temat historii Polski, jej bohaterów i wartości patriotycznych🇵🇱👌
Plakaty przez nich wykonane ozdabiały przestrzeń, świadcząc o ich zaangażowaniu i kreatywności😊👌🫶
Obchody Święta Niepodległości miały na celu kształtowanie ich świadomości historycznej, rozwijanie patriotyzmu oraz promowanie wartości społecznych🇵🇱🫶👌
Nieletni zdobywali wiedzę o trudnej, ale chwalebnej historii Polski🇵🇱, ucząc się szacunku do symboli narodowych. Ta okazja do wspólnego uczestnictwa w świętowaniu budziła również silne więzi grupowe i wzmacniała poczucie wspólnoty🤝❤️
Dopełnieniem tych wydarzeń był udział nieletnich w apelu, gdzie śpiewali pieśni patriotyczne🎶😊🇵🇱Ich entuzjastyczne wykonanie utworów wzbogaciło atmosferę jedności i dumy narodowej, podkreślając, że historia Polski to nie tylko sucha lekcja, ale również wspólna wartość, którą celebrujemy razem🇵🇱👌❤️

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content