Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Wielki dzień na rzecz wzmocnienia ochrony dzieci przed krzywdzeniem!

📢 Wielki dzień na rzecz wzmocnienia ochrony dzieci przed krzywdzeniem!
Jestem bardzo wzruszona, że zostali powołani członkinie oraz członkowie zespołu do analizy śmiertelnych i ciężkich przypadków krzywdzenia dzieci. Podstawa prawna działania zespołu została określona w ustawie Kamilka z Częstochowy – dziś widzimy realne wdrożenie ustawy w życie.
Ekspertki i eksperci zespołu: mec. dr Grzegorz Wrona, dr Tomasz Rowiński, dr Beata Kozielec, prof. dr hab. Ewa Jarosz, dr Honorata Czajkowska i Anna Chobel będą badać przypadki krzywdzenia dzieci i wyciągać wnioski, wskazywać co nie działa w systemie ochrony dzieci, że dochodzi to tak wielkich tragedii na szkodę dzieci. Nie będą wyciągać indywidualnych konsekwencji karnych czy dyscyplinarnych, ale ustalać jak poprawić system ochrony dzieci w Polsce.
Z całego serca dziękuję ekspertkom i ekspertom, że podjęli się tego ważnego zadania! Jestem zawsze dla Państwa i wspieram w tej niezwykłej misji.
Jest to dla mnie samej również osobiście wielki i wzruszający dzień, kiedy widzę, że regulacje prawne, których jestem współautorka, zaczynają zmieniać dziecięcy świat. Bardzo dziękuję sędzi Agnieszce Matysek, która oddała całe swoje serce i wiedzę tym zmianom prawnym.
Eksperci i ekspertki odebrali powołanie z rąk Ministra Sprawiedliwości Adam Bodnar i Wiceministry Sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content