Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

„Nie daj się HIV – zapobiegaj zakażeniu”

W ramach udziału w konkursie wojewódzkim pn. „Nie daj się HIV – zapobiegaj zakażeniu” organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Tychach 1 grudnia rozpoczęliśmy akcję profilaktyczno – edukacyjną pn: „NIE DAJ SIĘ HIV – ZAPOBIEGAJ ZAKAŻENIU” podzieloną na 3 części.

Nasi młodzi podopieczni zapoznali się z materiałami edukacyjnymi i na ich podstawie wykonali pracę plastyczną w formie plakatu.

Następnie wzięli udział w lekcji edukacyjnej przeprowadzonej w oparciu o udostępnione podczas konferencji materiały – łącznie 2 klasy – osobno klasa I Szkoły Branżowej i klasa VIII SP. Podsumowaniem części teoretycznej było sprawdzenie wiedzy uczniów poprzez zadawanie pytań otwartych i dyskusję.

Podczas emisji filmów edukacyjnych: „Miało być inaczej” i „Żyć z HIV” klasy dokonały analizy przypadku, uczniowie odnosili się do przykładów z własnego doświadczenia. Proces wnioskowania był zatem oparty na autentycznym materiale, towarzyszyło mu przeżywanie emocji.

Po zakończonej części edukacyjnej wszyscy uczniowie wyrazili chęć przetestowania się na obecność wirusa HIV, większość z nich była badana po raz pierwszy, tym samym aura wyjątkowości badań w kierunku HIV została bardziej urealniona – dodatkowo nasza pielęgniarka wraz z terapeutką zadbały o przyjemną atmosferę podczas badań. Wszyscy zyskaliśmy wiedzę, jak chronić się przed zakażeniem i pewność, co do naszego statusu serologicznego.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i badaniach.

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content