Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Egzaminy…!!!

W dniach 24-26.05.2022r. uczniowie klasy ósmej, jak wszyscy uczniowie w całej Polsce przystapili do egzaminu kończącego klasę ósmą.

W kolejnych dnaich uczniowe pisali egzamin z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Natomiast w dniu 03.06.2022r. uczniowie klasy drugiej Branżowej Szkoły I stopnia przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ślusarz i stolarz. Egzamin z częsci teoretycznej odbywał się w wersji elektronicznej, tylko i wyłącznie na komputerach za pośrednictwem Autonomicznego Systemu Egzamninacyjnego.

Zaletą systemu jest to, że zaraz po zakończeniu egzamniu znamy wstępne wyniki.  Nasi uczniowie spisali się bardzo dobrze, prawie wszyscy zdobyli wymaganą liczbą punktów, bardzo, bardzo gratulujemy…!!!!

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content