Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Koło Ceramiczno / Pirograficzne

W Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich od paru lat funkcjonuje koło ceramiczno / pirograficzne prowadzone przez wychowawcę Piotra Zarembskiego.

W miarę upływu czasu wychowankowie chętniej uczestniczyli w zajęciach koła pirograficznego. Ze względu na przeważający kontrast zainteresowania zajęciami z zakresu pirografi i chęci uczestniczenia w nich wychowawca prowadzący zaraz w fazie początkowej dokonał ewaluacji programu. Ukierunkował zajęcia zgodnie z oczekiwaniami wychowanków. Wpłynęło to na rozwijanie zdolności artystycznych, poszerzanie horyzontów, rozwój zainteresowań, pracę w grupie oraz dynamiczny rozwój zajęć i efekty w postaci ilości wykonanych prac.

Cel ogólne zajęć:

• Rozwijanie zdolności artystycznych
• Poszerzanie horyzontów
• Rozwój zainteresowań.

Cele szczegółowe zajęć:

• Budowanie pozytywnych relacji pomiędzy wychowankami a wychowawcą
• Poznawanie silnych i słabych stron podopiecznych
• Kompensacja deficytów w różnych sferach
• Profilowanie zachowań
• Eliminacja przejawów drugiego życia
• Budowanie więzi

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content