Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Kurs – „Kucharz małej gastronomii”

Wychowankowie uczestnicząc w kursie, poznją najnowsze kulinarne trendy, a także uczyą się kalkulować i zestawiać koszty, poznają normy obowiązujące w gospodarce żywnościowej, zasady BHP oraz wymogi systemu HACCP w gastronomii.

Wychowankowie zdobywają wiedzę z zakresu podstaw pracy w lokalu gastronomicznym, oraz uczyą się oceniać surowce i półprodukty, obsługiwać wszelkie kuchenne urządzenia, jak przyrządzać zupy, sosy i inne potrawy oraz jak dekorować stół i eksponować potrawy, poznaje techniki krojenia i sposoby przeprowadzania obróbki wstępnej potraw.

Celem kursu jest też, nauczenie wychowanka przyrządzania podstawowych potraw, które w przyszłości będzie mógł wykorzystać w życiu codziennym.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego absolwent otrzyma zaświadczenie, oraz certyfikat umożliwiający podjęcie legalnego zatrudnienia w podmiotach gastronomicznych – książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych, która jest wymagana do podjęcia pracy z żywnością.

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content