Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko strażnika (nabór zakończony)

OFERTA PRACY    

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO STRAŻNIKA.

Miejsce pracy:

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich

w Pszczynie – Łące.

Stanowisko:

Pracownik ochrony – strażnik

Rodzaj umowy:

Umowa o pracę – z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Wymiar etatu:

Pełny etat

Zmianowość:

Dwie zmiany

Godziny pracy:

6.00 – 18.00

18.00 – 6.00

System wynagradzania:

Miesięczny. Wysokość wynagrodzenia ok. 3150zł brutto plus dodatek za wysługę lat, którego wysokość zależy od stażu pracy.

Poziom wykształcenia:

minimum średnie.

Doświadczenie zawodowe:

mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku.

Umiejętności

Umiejętność logicznego myślenia, brak podatności na emocje, zdolność do działania w stresie, opanowanie, sprawność fizyczna, rzetelność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwość, umiejętności w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego, umiejętności w zakresie stosowania środka przymusu bezpośredniego zgodnie z regulacjami prawnymi.

Charakterystyka wykonywanej pracy

Właściwe zabezpieczenie placówki uniemożliwiające wychowankom samowolne wydostanie się poza placówkę, ochrona życia i zdrowia wychowanków oraz pracowników, zabezpieczenie mienia placówki przed zniszczeniem i kradzieżą, wspomaganie pracowników pedagogicznych podczas codziennej pracy z wychowankami.

Data rozpoczęcia pracy:

01.03.2022r.

Dokumenty

CV wraz z listem motywacyjnym oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych proszę składać do 21.02.2022r. w siedzibie placówki lub na adres e-mail.

Dane pracodawcy

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie – Łące.

43 – 200 Pszczyna ul. Zdrojowa 64

Tel. 32 210-30-17

e-mail: sekretariat@pszczyna.zpisdn.gov.pl

Pszczyna, dnia 09.02.2022r.

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content