Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Sprzątanie ścieżki rowerowej

14 kwietnia 2022 roku sześciu wychowanków ZP w Pszczynie/Łące z Panem Kierownikiem Internatu Maciejem Paziem oraz jednym z wychowawców brała udział w sprzątaniu ścieżki rowerowej prowadzącej od Osiedla Daszynskiego w Pszczynie do stadionu sportowego „Znicz” w Jankowicach.

Cele dydaktyczne:
– podniesienie świadomości społecznej u wychowanków w zakresie przestrzegania ładu i porządku,
– integracja podopiecznych ze środowiskiem lokalnym,
– tworzenie pozytywnej atmosfery wychowawczej poprzez wspólny wysiłek fizyczny,
– bezpośredni kontakt z przyrodą jako walor estetyczny i poznawczy,

Technika pracy: czynna, zbieranie śmieci i odpadów.

Narzędzia: rękawice robocze, worki na śmieci.

Cele zrealizowano: zabrano kilkaset kg śmieci i odpadów, które zostały przygotowane do wywozu na wysypisko.

Dzięki dobrej współpracy ZPiSdN z Powiatowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Pszczynie cyklicznie organizujemy taką akcję. W zamian za swoją pożyteczną pracę nasi podopieczni mają możliwość z nieodpłatnego korzystania z obiektów sportowych POSiRu.

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content