Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Zaproszenia do złożenia ofert

Zaproszenie do składania ofert na następujące towary:

1. Artykuły biurowe

2. Artykuły spożywcze

3. Mięso, wędliny

4. Mleko i przetwory mleczne

5. Odzież

6. Pieczywo

7. Artykuły chemiczne

8. Warzywa, owoce

Uwaga! 

Zamawiający wprowadza zmiany w umowie dodając w § 2 umowy punkt 5, który brzmi:

” W przypadku zmiany stawki vat na towary i usługi ceny będą mogły ulec zmianie po wcześniejszych negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym”.

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content