Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Zajęcia w okresie wakacyjnym

W okresie wakacji kierunkujemy zajęcia przede wszystkim pod kątem uwzględnienia preferencji zgodnych z zainteresowaniami wychowanków, a jednocześnie rozwijania ich umiejętności i wpływania na ich rozwój.
Nasze zajęcia relaksacyjne oraz socjoterapeutyczne mają na celu pomóc wychowankom wyciszyć emocje i redukować stany napięcia związane z brakiem możliwości urlopowania. Dodatkowo, motywują one nieletnich do aktywnego zaangażowania się w proponowane zajęcia wychowawcze.
Socjoterapia jako rodzaj terapii zajęciowej jest doskonałą formą zajęć terapeutycznych, dzięki którym można kształtować i utrwalać zdrowe zachowania, jednocześnie eliminując zachowania społecznie nieakceptowalne. Terapia poprzedzona jest diagnozą, dzięki której można zaplanować odpowiednie działania korygujące naszych podopiecznych.
Zajęcia socjoterapeutyczne lub zajęcia z użyciem elementów socjoterapii skierowane są do nieletnich, którzy doświadczają różnego rodzaju trudności w kontaktach społecznych. Mogą to być problemy spowodowane zarówno krótko – jak i długotrwale doświadczanymi negatywnymi sytuacjami, problemami natury osobistej lub psychicznej. Można tu wskazać:
  • zaburzenia emocjonalne, rozwojowe,
  • zaburzenia zachowania,
  • niedostosowanie społeczne,
  • fobie, depresje,
  • niepełnosprawność,
  • trudności życiowe, osobiste.

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content