Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

WARSZTATY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

⛔️🚭WARSZTATY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ⛔️🚭
↗️ Nieletni Okręgowego Ośrodka Wychowawczego wzięli udział w warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień pt. „Środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne. Igranie ze śmiercią”🚭zorganizowanych we współpracy z 👉 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach sekcją Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej.
↗️ Warsztaty obejmowały teoretyczną część, prezentującą informacje na temat środków zastępczych, psychoaktywnych i dopalaczy🚭 oraz część praktyczną, gdzie nieletni przechodząc przez tor przeszkód w alkogoglach i narkogoglach przekonali się o trudności w funkcjonowaniu nawet w prostych czynnościach pod wpływem tych substancji⛔️🥽
↗️ Celem udziału podopiecznych w tych warsztatach było podniesienie ich świadomości na temat ryzyka używania substancji psychoaktywnych⛔️🚭
↗️ Nieletni zdobyli wiedzę na temat konsekwencji związanych z tymi substancjami oraz zrozumieli trudności z wykonywaniem codziennych czynności pod ich wpływem. Zajęcia miały na celu promowanie zdrowego stylu życia 👌🏃‍♂️🏥 i umożliwienie podopiecznym podejmowania świadomych decyzji dotyczących unikania uzależnień😊🚭
↗️ Udział w warsztatach wzmocnił nieletnich w świadomości konsekwencji związanych z substancjami psychoaktywnymi👌, jednocześnie rozbudzając gotowość i umiejętność do podejmowania odpowiedzialnych wyborów😊💪 co stanowi istotny krok w kształtowaniu ich odporności na pokusy uzależnień👌🚭

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content