Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Żywa lekcja historii!

Dnia 21 maja 2022 roku w naszym Zakładzie odbyła się w ramach zajęć dydaktycznych –  żywa lekcja historii z elementami edukacji patriotycznej  – „Od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego”, czyli podróż przez Polskę pierwszych Piastów.

Treść spektaklu obejmowała informacje dotyczące kultury materialnej i duchowej dawnych Słowian. Aktorzy przybliżyli okres pomiędzy rokiem 965 a 1138 z wykorzystaniem tekstu mówionego, który opiera się na przekazach kronikarskich i ikonograficznych. Spektakl zawierał elementy interaktywne a współpraca aktorów z młodzieżą polegała na przypominaniu i utrwalaniu informacji z okresu wczesnego średniowiecza. Program przedstawienia zawierał ponadto scenki historyczne łącznie z pokazami walk wojów. Chłopcy mieli rownież możliwość bezposredniego kontaktu z replikami przedmiotów używanych w „Polsce Pierwszych Piastów”.

Przedstawienie niewątpliwie pobudziło wyobraźnię młodzieży, poszerzyło horyzonty oraz wiedzę o czasach dotyczących początków państwa Polskiego. Spotkało się z żywym zainteresowaniem oraz aktywnym uczestnictwem ze strony wychowanków.

Program przygotowała i przedstawiła Agencja Widowisk Historycznych „ARKONA” z Torunia, której bardzo dziękujemy.

Dziękujemy również Dyrekcji Zakładu za możliwość organizacji, wychowankom oraz pracownikom biorącym udział w naszej żywej lekcji historii.

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Pszczynie Łące
Łąka
ul. Zdrojowa 64
43-200 Pszczyna
dyrektor: Maciej Paź
Skip to content