Logo OOW

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

Podstawy prawne działalności

AKT PRAWNY Na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1970 roku w sprawie zmian zakładów dla nieletnich w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach§ 1.1. Tworzy się w Pszczynie zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich (chłopców) pod nazwą Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie (Dz. Urz. Min. Spr. Nr 7 z 1970 […]

Zniknął poprawczak

ZNIKNĄŁ POPRAWCZAK https://www.radiobielsko.pl/wiad…/zniknal-poprawczak/53624

Szkolenie dla pracowników OOW

Szkolenie dla pracownikow OOW 4

Dzięki współpracy z Sądem Okręgowym w Katowicach w OOW odbyło się szkolenie dla pracowników „Kierowanie i realizacja zadań obronnych w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym na wypadek mobilizacji lub wojny oraz na wypadek wystąpienia zagrożeń terrorystycznych”.

Przekształcenie ZPiSdN na OOW

Przeksztalcenie ZPiSdN na OOW 3

Z dniem 01 września 2022r. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie – Łące zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2022r. został przekształcony na Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące.

Skip to content